Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2020

bladeloki

April 19 2020

bladeloki
8725 e75d 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
bladeloki
5947 0bc9 500
Reposted frompolishzupe polishzupe viairmelin irmelin
bladeloki
1424 dbe7 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
bladeloki
5227 7314 500
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
bladeloki
0897 ce9b 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viairmelin irmelin
bladeloki
7585 9c15 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viairmelin irmelin
bladeloki
1990 38aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
bladeloki
6445 d7f5 500
Reposted froms3 s3 viairmelin irmelin
bladeloki
5501 52b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

January 22 2020

bladeloki
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
bladeloki
7675 3dc8
bladeloki
5655 fdd9 500
Reposted fromgrobson grobson viaoutofmyhead outofmyhead
bladeloki
3491 97ca
Reposted frommangoe mangoe viaoutofmyhead outofmyhead
bladeloki
Kiedy wróbel buduje gniazdo w lesie, zajmuje zaledwie jedną gałąź.
Kiedy jeleń gasi pragnienie w rzece, pije nie więcej, niż może pomieścić jego brzuch.
My gromadzimy rzeczy, ponieważ nasze serca są puste.
— Anthony de Mello – Modlitwa żaby. Księga opowiadań medytacyjnych Paweł Pollak – Niepełni
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
bladeloki
Reposted fromsfm sfm viaoutofmyhead outofmyhead
bladeloki
bladeloki
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
bladeloki
bladeloki
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...