Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

bladeloki
6673 4a08
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
bladeloki
Wódka, gin, rum, tequila, burbon, scotch. Wszystko jedno. Po prostu dajcie mi drinka. Dobrego mocnego alkoholowego drinka. Mówię sobie, że chcę tylko jednego, ale wiem, że to nieprawda. Chcę kurwa pięćdziesiąt.
— james frey
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
bladeloki
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem
- pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— szymborska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
bladeloki
Konkretem jest wielogodzinne leżenie na łóżku, bez zmęczenia i bez ruchu, w otępiającej bliskości samego siebie, bez żadnej nadrzędnej konieczności, aby było inaczej. Jak pusto, jak pusto, mimo pozorów, że coś się kręci i święci.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
2148 c645 500
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
1210 35d7 500
1993 Vincent Van Gogh Museum in Amsterdam, Ticket.
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
5191 11e4 500
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
Of course I’m crying. My fucking heart is breaking.
— I have a very hard time letting go (via missinyouiskillingme)
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
I hate people generally, but I like people individually.
— introverts - janesblueheaven (via perfect)
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin

April 19 2015

bladeloki
Double Exposure Artworks by Davies Babies
Reposted fromfelicka felicka viamoya moya
bladeloki
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą
— Skubas "Nie mam dla Ciebie miłości"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
7598 bafa 500

Ireland

Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
bladeloki
0023 0df4
YEP.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viairmelin irmelin
6639 edb1 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
bladeloki
0681 c861 500
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viairmelin irmelin

lion-prince:

me: *has no money* when i get money i’ll definitely buy that

me: *gets money* okay but do i really want that??

Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
bladeloki
Jestem najzwyklejszym z ludzi i nie umiem popełniać rzeczy szalonych. Nie umiem przejść przez życie jak burza, mnożąc nienawiść możnych i rozpacz biedaków. Nie umiem nic z tych rzeczy, które zachowują człowieka w pamięci innych. Lubię tylko szybko jeździć, czytać książki i trochę alkoholu od czasu do czasu.
— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viairmelin irmelin
bladeloki
Być samym czystym patrzeniem bez nazwy, 
Bez oczekiwań, lęków i nadziei.
— Czesław Miłosz, To jedno
Reposted fromdrejk-e drejk-e viairmelin irmelin

10 facts you should know about Vincent van Gogh

teded:

image

1. Vincent van Gogh was born on March 30, 1853, in Holland. He was named after his grandfather and his stillborn brother who died one year before Van Gogh was born.

image

2. Van Gogh was 27 years old when he painted his first piece.

image

3. When Van Gogh first began painting, he used peasants as models. He would later paint flowers, landscapes and himself, mostly because he was too poor to pay the models.

image

4. Van Gogh suffered from temporal lobe epilepsy, a chronic neurological condition characterized by recurrent, unprovoked seizures.

image

5. In a short period of ten years, Van Gogh made approximately 900 paintings.

image

6. During one of his seizures, Van Gogh attempted to attack his friend Paul Gauguin with an open razor. This ultimately resulted in the Vincent cutting off a piece of his own ear – but not the whole ear as is often rumored.

image

7. Van Gogh created his most famous work The Starry Night while staying in an asylum in Saint-Remy-de-Provence, France.

image

8. Vincent Van Gogh visually depicted turbulence, an incredibly complex (and still unsolved) mathematical principle in several paintings during a particularly chaotic time in his life.

image

9. Vincent shot himself in a wheatfield in Auvers, France, but did not die until 2 days later at the age of 37. His brother Theo, at his side when he died, said that Vincent’s last words were “La tristesse durera toujours” which means “the sadness will last forever.”

image

10. Vincent only sold one painting during his lifetime and only became famous after his death.

Happy Birthday, Vincent van Gogh.

From the TED-Ed Lesson The unexpected math behind Van Gogh’s “Starry Night” - Natalya St. Clair

Animation by Avi Ofer

bladeloki
Wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości.
— Abraham Lincoln
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl